"Las críticas no serán agradables, pero son necesarias". Winston Churchill.

martes, 30 de julio de 2019

Vida cultural a Castalla: diagnòstic de situació

Dijous, última hora de la vesprada. S’aproxima un cap de setmana qualsevol d’Octubre, Novembre, Febrer o Maig en el que no hi ha anotat cap compromís al calendari. Un comença a planejar qué poder fer al poble (o si val la pena baixar en cas de que s’estiga estudiant o treballant fora) i es predisposa a informar-se de les activitats lúdic-culturals programades. A dia de hui no sabríem on acudir. És una llàstima que un castellut no tingui un lloc on puga, amb una ullada ràpida, fer-se una idea prou exacta del que va a celebrar-se al poble pròximament. I una llàstima sobretot perquè sí que es fan coses, al contrari del que s’escolta per ahí. Altre tema és que interessen o no. Si tinguérem clar el que està fent-se ara, podríem valorar si ens interessa o no, i llançar-nos a proposar coses noves en aquells àmbits que vegem més fluixos. Tant per iniciativa ciutadana com municipal. Està tot relacionat.

Després de l’anterior publicació a aquest mateix blog, de preguntar a vàries persones involucrades amb l’assumpte i de la preceptiva recerca d’informació, plantegem ara dades més consolidades per tal de confirmar o desmentir eixes sensacions que traslladàvem fa unes setmanes. La veritat és que no anàvem massa desencaminats. Eixos tres eixos que comentem conformaran l’esquelet d’aquesta segona publicació, i seria interessant tindre’ls també sempre en ment de cara a futur:


A) Qué està fent-se??

A.1) Ajuntament
L’Ajuntament és, evidentment, l’agent més determinant per a que puga tindre lloc o no una activitat, ja siga per ser el que l’organitza o per facilitar els espais i permisos a aquell que la proposa. Una proposta d’activitat pot estar plantejada pel mateix Consistori (Regidor de Cultura o Tècnica cultural i de Patrimoni, generalment) o vindre de fora, de qualsevol castellut o associació. Fins ara, i en quant a aquest segon cas, els ciutadans tenien dues maneres de presentar una activitat a l’Ajuntament: posant-se directament en contacte amb el Regidor, o emplenant un dels formularis en paper existents a la Casa de Cultura o l’Auditori, resumint breument l’activitat, l’espai on es vol desenvolupar, els mitjos necessaris o l’assistència aproximada que s’estima que tinga. Hi ha que dir que a molts dels formularis rebuts els últims anys aquesta informació quedava molt incompleta, cosa que entre tots tindrem que millorar. No hi ha habilitat cap lloc a la web municipal o a les xarxes socials de l’Ajuntament per a presentar activitats. El mateix Regidor passa de tant en tant a arreplegar els formularis i, entre ell i el Tècnic, avaluen si es poden fer o no. Normalment tan sols existeixen dues limitacions que poden impedir que tinga lloc eixa activitat: l’econòmica i la disponibilitat d’espais, ja que en quant a continguts no es sol rebutjar cap d’ells. Si l’activitat és de poca o mitja envergadura el Tècnic redactarà un xicotet informe, i si és més gran (en quant a pressupost o mitjos involucrats) també aporten la seua valoració altres agents com Policia Local o Arquitecte Municipal. És el Regidor qui finalment dona el vistiplau. La totalitat de les activitats (estiguin ja amb el OK definitiu o provisional) es recullen a un Google Calendar, compartit entre el Regidor i el Tècnic, on es classifiquen per colors segon el lloc a celebrar i amb la informació més important, per tindre clar qué hi ha previst organitzar pròximament.

A pesar de tot el que hi ha per millorar, no es pot negar el gran treball que des de l’Ajuntament es fa. L’esdeveniment “Com sona l’ESO” va convertir fa unes setmanes Castalla en el focus educatiu i musical de la nostra terra, amb centenars de xiquets pels nostres carrers (molt recomanable consultar la seua web, l’enllaç a la qual es troba a la Bibliografia d’aquest article (1)). I per suposat decisiu és el seu paper en l’organització de totes les Festivitats locals, o en eixa Fira de Sant Isidre que tanta popularitat ha despertat fins i tot més enllà del nostre poble. Per posar alguns exemples. Però també és evident que es tracta d’actes molt puntuals, que no generen una rutina cultural de qualitat.


A.2) Associacions al poble
Hi ha que dir que a dia de hui no es pot saber amb certesa quines associacions lúdic-culturals (o d’oci, com es vulga dir) hi ha en funcionament al poble. No existeix un registre fiable que aglutine tot. Qualsevol castellut pot demanar el registre existent a l’Ajuntament, però moltes de les entitats que apareixen ja no estàn en funcionament i moltes altres d’envergadura no apareixen (o no estan constituïdes). Tampoc és un llistat classificats per temàtiques o blocs, pel que no se sap quin sector està més saturat o més fluix, i no apareix cap data de contacte. Més completa és la informació de cada associació oferida a la web de Turismo Castalla (2, veure Bibliografia), amb nom, adreça, telèfon i correu electrònic, encara que falten moltes d’elles. A la de la Regidoria de Cultura (3), integrada dins de la web municipal, també apareix un llistat, però igual d’incomplet. L’última font a la que podem acudir és la de sempre: “preguntant per ahí”. Un possible quadrant d’associacions, classificades en quatre grans blocs, podria ser el següent. Segur que hi falten algunes, però podria servir com a punt de partida.


Analitzant breument cada sector, ens trobem amb lo següent:

-Esport. És probablement el que millor funciona (i no només a Castalla), per l’existència de molts clubs federats, amb molts xiquets, xiquetes i joves apuntats, pel recolçament que reben de les Federacions, per la regularitat d’activitats cada cap de setmana, pels valors que transmeten...etc Sens dubte un exemple a seguir.
-Música, ball i teatre. Segurament aquest és l’altre gran nínxol per als més joves a Castalla, amb escoles consolidades com la de l’Agrupació Musical Santa Cecilia (amb classes de música i ball), però existeix així i tot una carència incomprensible: no es fan quasi concerts de grups de música a Castalla durant l’any.
-Festivitats locals. Altre sector molt popular, sobretot als pobles més menuts, però que a Castalla es concentren pràcticament totes les activitats a l’estiu (a excepció d’algun dia solt durant l’Hivern com “Mig Any”). Per a la joventut castelluda les Festes de Moros i Cristians encara tenen gran seguiment, “La Vaca” va perdent partidaris poc a poc i els actes religiosos quasi no generen interès.
-Altres. L’anomenat “oci nocturn” o “de festa”, (o el últimament tan popular “tardeo”) és un dels punts més dèbils en quant a entreteniment a Castalla últimament. No existeix ara una oferta atractiva per als caps de setmana (tant per falta de pubs com per incapacitat dels existents), i a més és complicat que des de la ciutadania o el mateix Ajuntament es puga promoure molt (sector on predomina la iniciativa privada). S’intenta suplir amb:
- L’època d’estiu, amb els actes de Festes Patronals sobre tot entre Juliol i Setembre.
- “Dinars/sopars de germanor”, organitzats per les comparses (Olleta d’Hivern als Mariners, Paelles dels Moros Blaus, Dinar dels Maseros,...etc).

Si mirem amb més detall el quadre, ens adonem de l’existència d’associacions castelludes amb una gran trajectòria organitzant activitats culturals al poble, com la Parranda El Portell, el grup de teatre Agrucom, el Centre Castellut de Muntanyisme o el Centre Cultural Castellut, per citar algunes. Aquesta última, a més, disposa d’una molt atractiva pàgina web (4), amb cròniques, imatges i vídeos de les activitats que organitzen. Veient tot el que ja es fa, un pensa si no seria interessant promocionar també totes aquestes activitats des dels propis canals de l’Ajuntament, i no tan sols el que es fa a l’Auditori o la Casa de Cultura organitzat pel Consistori.B) Interessa el que es fa??

B.1) Feedback amb ciutadans
Tindre una panoràmica global de qué està fent-se i qui ho fa s’intueix per tant fonamental en qualsevol sector que es vulga millorar, però a més en aquest en particular saber si desperta o no interès entre la població no pareix menys important. L’Ajuntament tampoc té implantat cap sistema que reculla la satisfacció dels castelluts respecte a les activitats que es duen a terme. A priori no sembla una cosa fàcil d’implantar, però començar per bolcar a una base de dades (un simple excel) les assistències als actes de l’Auditori o la Casa de Cultura no pareix massa sofisticat. A dia de hui tan sols es guarden els tickets d’entrada d’aquelles activitats que en tenen, però res més. Quantificar l’assistència a les activitats a l’aire lliure ja és més complicat, però sempre es poden anotar estimacions generant un contacte regular amb els organitzadors. Al igual de difícil que registrar les edats dels assistents, encara que siga per tres/quatre rangs... seria interessant valorar-ho. Tampoc es llancen enquestes de satisfacció de cap tipus (al mateix Auditori, Casa Cultura o per Internet) ni a priori, per tal de tantejar si una proposta és atractiva o no, ni a posteriori, per a saber si ha agradat o no. Com ja dèiem a l’anterior entrada, “dona la sensació” de que moltes de les activitats no desperten massa interès (sobretot entre la joventut), però són tot això: sensacions. “Preguntant per ahí” un ha pogut recollir tres exemples significatius de baixa assistència dels últims anys:
     - Exemple 1: Concert violí-piano (22 de Gener de 2014, Auditori de Castalla). La violinista armènia-russa Elena Mikhailova, una de les més destacades a nivell mundial, va oferir fa uns anys al nostre poble un concert junt a la pianista russa Larisa Tedtoeva al que van assistir no més de 15 persones (5).
           - Exemple 2: Concert de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (23 de Juliol de 2018, Auditori de Castalla). L’estiu passat els prometedors músics de l’orquestra oficial de la Generalitat van actuar al nostre poble, on apenes van acudir 10 assistents (6).
           - Exemple 3: Exposició “Investigadoras en la luz y en las tecnologías de la luz” (7 de Març de 2019, Casa de Cultura de Castalla). Amb motiu del Dia Internacional de la Dona d’aquest mateix 2019, es va exposar a Castalla el treball que dotze prestigioses investigadores estrangeres dugueren a terme en l’àmbit de la llum i de les seues aplicacions. Una exposició cedida per la Universitat d’Alacant. 8 persones hi van assistir. (7).

  
B.2) Comunicació i publicitat
Però... i si els castelluts no anem a moltes activitats, no perquè no ens interessen, sinó perquè “no ens enterem” de que van a tindre lloc?? Això sí que tindria delicte... i un sap amb certesa que en molts casos així és. Saber promocionar-se és un factor diferencial en aquesta Era de la Informació en la que ens encontrem, amb mitjos tan potents com Internet o les xarxes socials, i en una societat amb tanta oferta d’oci com l’actual, amb tanta competència. A menut pensem “que si algo ens interessa ja farem per enterar-nos”, però en realitat no és tant així. L’interés també se suscita, amb programacions de qualitat i fàcils de comprendre, i comunicant de manera atractiva els continguts per atraure l’atenció. Açò no sol ocórrer a Castalla, però és que també si ens posem premeditadament a buscar per Internet les activitats culturals al poble per a un cap de setmana qualsevol ens trobarem amb moltes dificultats. Quasi es pot dir que tenim que posar Movitel o encendre la ràdio, creuar els dits, i que en eixe moment ens anuncien alguna cosa.

Exceptuant l’Esport i les Festivitats locals, el primer que li ve al cap a un quan vol informar-se d’activitats culturals al poble és acudir al perfil de l’Ajuntament al Facebook (8), eixa xarxa social on els castelluts de diferents colles d’amics i generacions més solem relacionar-nos. Com explicàvem a l’anterior entrada, en tot el 2019 no apareix cap publicació amb eixe cartell trimestral dels que sol crear l’Ajuntament, amb les activitats culturals de l’Auditori i la Casa de Cultura, encara que algunes d’elles sí s’anuncien però amb cartells independents. També hi trobem un perfil de la Casa de Cultura (8) a aquesta xarxa social, amb la mateixa carència, però a més amb un misteriós missatge a la foto de portada: “Quieres recibir la programación cultural en tu teléfono, envíanos un whatsapp al 687776118 y todos los miércoles te enviaremos las actividades culturales de nuestra ciudad”. Quan un ja comença a sentir una mica de por per tant de secretisme amb la ditxosa programació, finalment la pot trobar al Facebook de l’Auditori (8)... a una publicació del 17 d’Abril, això sí. Al perfil de Turismo Castalla (8) també s’anuncien activitats però tampoc el cartell, i al de Patrimoni Cultural de Castalla (8)  l’última publicació és d’Octubre de 2017... lògic veient la foto de portada: un primer plànol d’una foguera de Sant Francesc a ple rendiment, que espanta d’allí ràpidament a qualsevol visitant.

Si saltem al Twitter (9), altra de les grans xarxes socials de hui en dia, comprovem que també existeixen diversos perfils municipals: @CastallaAyto, @AytoCastalla, @EspaiJoveC, @CastallaCHP, @turismocastalla. Tan sols a aquesta última s’ha publicat algun tweet durant els 7 mesos que portem de 2019, però cap que continga programació cultural alguna. També l’Instagram (10) de Turismo Castalla té activitat regular (tampoc ni rastre de programació), no així el del propi Ajuntament, amb una última publicació de Setembre de 2017, mentre que l’únic canal de Youtube (11) existent es limita a compartir els Plens Extraordinaris de l’Ajuntament gravats per Movitel.  

Repassades ja les xarxes socials, un acudeix a la pàgina web de l’Ajuntament (12) en busca d’una mica més de claredat. Però prompte ens adonem que es repeteix la tendència: massa llocs web diferents, amb informació incompleta i duplicada, i alguns d’ells sense actualitzar. Com dèiem a l’anterior entrada fa unes setmanes, el famós cartell amb la programació cultural que anem buscant el trobem a la pàgina inicial de la web, baix a la dreta. És curiós perquè si entrem a la secció “Cultura” del menú principal no el trobarem. Allí tan sols podem consultar informació genèrica i dates de contacte dels espais que l’Ajuntament disposa per a la realització de les activitats. Curiosament a la part inferior d’aquesta secció apareixen icones amb els que enllaçar a altres tres espais webs culturals:
      - De la Regidoria de Cultura (13), amb un cartell de programació trimestral del 2016, un calendari d’esdeveniments buit i un llistat d’associacions incomplet i desactualitzat.
           - De Patrimoni Cultural (14), amb una última noticia de 2017 i un calendari d’esdeveniments també buit.
           - De Turismo Castalla (15), on a la secció “Cultura” apareixen les dades de contacte de l’Auditori de Castalla i la Casa de Cultura, altre llistat d’associacions i un escrit sobre “las Batallas de Castalla”. Molt interessant però ni rastre d’activitats.


Està clar que el ditxós cartell de programació cultural que l’Ajuntament fa cada tres mesos, i que tant anem perseguint, és molt millorable... però més val això que res. Tal volta no siga tant necessari saber qué va a fer-se a l’Auditori a finals de Setembre si jo el que vull és informar-me hui de qué es farà al poble el proper cap de setmana. Per això, no seria descabellat elaborar programacions setmanals i mensuals, com a màxim. La diferenciació per colors segons el mes per tant ja no seria necessària, i sí en canvi per temàtica (les 4 que proposàvem a la Figura 1, per exemple), el que facilitaria l’atenció de l’observador en aquell tipus d’esdeveniment que més li agrade. I tampoc aporten massa tants icones diferents o els mateixos cartells de les activitats en miniatura: genera confusió. 

Però sobre tot pareixen determinants dos factors:
    
    1. Que el cartell no tan sols continga les activitats que organitza l’Ajuntament o les que es fan en l’Auditori o la Casa de Cultura, sinó totes les possibles de totes les associacions i dels 4 temàtiques, establint canals de comunicació regulars amb cada associació.
          2. Que el cartell es compartisca cada setmana, sense falta, a les xarxes socials de l’Ajuntament (on s’encontren ara els més joves), així com també en un lloc predominant i visible de la pàgina web, i per suposat a Movitel, la ràdio o als comerços com ja és tradició fer-ho.

Un bon exemple de programació efectiva, en aquest cas mitjançant una agenda desplegable, el trobem a la pàgina web Alicante Live Music (16). A pesar del nom, es tracta d’un portal web on s’anuncien tot tipus d’activitats culturals programades a la província, les quals es classifiquen per dia, hora i color segons el tipus d’esdeveniment amb un llistat de lo més senzill. Si un vol més informació pot clicar en cadascun d’ells, on apareixerà desplegat a més el cartell propi.

Per a tancar aquest segon punt, una xicoteta reflexió, a modus de consell i crida als castelluts: l’interés també es genera compartint reflexions, imatges o vídeos de les activitats a les quals un acudeix. Tal volta no hi hagi millor publicitat per a qualsevol esdeveniment que les bones opinions posteriors dels mateixos assistents... o és que no ens fixem en les opinions dels usuaris al anar a un lloc o comprar un producte per primera vegada??


C) Es poden fer més coses??

C.1) Noves activitats
Sempre es poden fer més coses. Està clar. L’objectiu principal d’aquesta entrada era repassar el que ja es fa i com es publicita al poble, perquè millorar açò ja seria un gran primer pas, sobretot pensant en tot l’esforç i temps que des del Consistori i les associacions s’inverteix per a crear contingut. Però per suposat que hi ha que seguir “calfant-se el cap” en oferir activitats culturals de qualitat i atractives per als castelluts, i amb més insistència si cap de cara a la joventut, el futur del poble. Però a vegades ni tan sols és necessari això: està tot inventat. Estar contínuament consultant les activitats culturals que s’ofereixen a altres pobles sembla una iniciativa molt intel·ligent. A l’Ajuntament així pensen també, ja que són habituals les reunions amb altres regidors de Cultura o la participació en col·loquis com la Xarxa de Cultura que organitza regularment la Universitat d’Alacant, on solen acudir el Tècnic o el Regidor.

Les noves activitats que es promoguen des del mateix Ajuntament evidentment disposaran d’un procediment molt simplificat... el problema ve quan un castellut o associació qualsevol vol proposar alguna cosa. Ahí l’assumpte es complica, com explicàvem al punt “A”. No pareix acceptable que ja quasi entrant a la tercera dècada del segle XXI encara no hi hagi habilitat un espai a la pàgina web municipal on poder proposar una activitat. O una senzilleta app per a mòbils. També seria interessant un xicotet escrit o gràfic explicant els passos que seguirà la proposta i els criteris per a que s’accepte o es rebutge. De segur que animaria als ciutadans a proposar coses, mitigant així una carència típica (sobre tot de la joventut) als últims anys al poble: la falta de participació ciutadana en activitats culturals. És cert que hui en dia existeixen multitud d’ofertes amb les que competir, ja sigui en les grans ciutats pròximes (Alacant, sobre tot) com des del mateix sofà de casa (Netflix, HBO, YouTube, videojocs,...etc) però també és innegable que els joves segueixen voler quedant i relacionant-se entre ells al poble, com ho demostra la gran quantitat de “locals d’amics” apareguts a Castalla els últims 10 anys.

Com dèiem, no es pretenia hui ací proposar una bateria de noves activitats... també perquè tal volta no siga el millor lloc on fer-ho. Sóc un convençut de que millor poques propostes però ben plantejades i justificades que moltes poc treballades. No obstant això, i encara que parega contradictori, no em puc resistir a reivindicar que falten més concerts/festivals de música al poble. És una de les constants a multitud de pobles del voltant, i a Castalla pràcticament han desaparegut... excepte els de la Fira de Sant Isidre, les recents Festes Populars i Alternatives o la orquestra que sol vindre la nit de l’Olleta. Són esdeveniments que aporten molta vida als carrers d'un poble... per desgràcia massa a menut desèrtics en el nostre cas. Encara que serà una idea que hi hagi que donar-li forma, quantificar els mitjos, elaborar un pressupost, elegir dates i localitzacions òptimes, plantejar a l’Ajuntament,...etc. llance ja la idea.

Així, després d’aquest anàlisi sobre la situació de la Cultura a Castalla, i com ja hem repetit diverses vegades posant el focus en millorar el que ja està fent-se ara, compartim per ací (i pròximament a l’Ajuntament) una sèrie de idees que potser siguen interessants. Perquè per alguna cosa hi ha que començar:


Bibliografia

-        (1) Pàgina web de l’esdeveniment cultural “Com sona l’ESO” (en línea). Consulta: 26 de Juliol de 2019.
-        (2) Llistat amb algunes associacions culturals castelludes a la página web Turismo Castalla (en línea). Consulta: 26 de Juliol de 2019. http://www.turismocastalla.com/castallaNew/web_php/index.php?contenido=subapartados_bb1&id_boto=3098
-        (3) Llistat amb algunes associacions culturals castelludes a la sección de Regidoria de Cultura de la página web de l’Ajuntament de Castalla (en línea). Consulta: 26 de Juliol de 2019.
-        (4) Pàgina web de l’associació Centre Cultural Castellut (en línea). Consulta: 26 de Juliol de 2019.
-        (5) Breu crònica del concert d’Elena Mikhailova i Larisa Tedtoeva, al Gener de 2014 a l’Auditori, a la pàgina web de l’Ajuntament de Castalla (en línea). Consulta: 26 de Juliol de 2019.
-        (6) Cartell anunciant el concert de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana a Castalla per a Juliol de 2018 a Castalla, publicitat a la pàgina web de l’Institut valencià de cultura (ICV) (en línea). Consulta: 26 de Juliol de 2019.
-        (7) Notícia publicada el 6 de Març de 2019 anunciant l‘exposició Investigadoras en la luz y en las tecnologías de la luz que va tindrer lloc a la Casa de Cultura en la página web del diari Escaparate (en línea). Consulta: 26 de Juliol de 2019.
-        (8) Perfils municipals de Facebook on consultar la programacó d’activitats culturals a Castalla (exceptuant l’Esport i les Festivitats locals):
-        (9) Perfils municipals de Twitter:
o   Turismo Castalla: https://twitter.com/turismocastalla
o   Patrimoni Cultural: https://twitter.com/CastallaCHP
-        (10) Perfils municipals de Instagram:
-        (11) Canals municipals de Youtube:
-        (12) Pàgina web de l’Ajuntament de Castalla (en línea). Consulta: 30 de Juliol de 2019. http://www.castalla.org/
-        (13) Lloc web de la Regidoria de Cultura de Castalla, dins de la pàgina web de l’Ajuntament de Castalla (en línea). Consulta: 30 de Juliol de 2019. http://cultura.castalla.org/
-        (14) Lloc web de Patrimoni Cultural Castalla, dins de la pàgina web de l’Ajuntament de Castalla (en línea). Consulta: 30 de Juliol de 2019. http://patrimoniocultural.castalla.org/
-        (15) Secció de Cultura en la pàgina web de Turismo Castalla (en línea). Consulta: 30 de Juliol de 2019. http://www.turismocastalla.com/castallaNew/web_php/index.php?contenido=subapartados_bb1&id_boto=2904
-        (16) Secció amb l’agenda d’activitats culturals programades cada dia a la provincia d’Alacant a la pàgina web Alicante Live Music (en línea). Consulta: 30 de Juliol de 2019.

2 comentarios:

  1. Seria de mi gusto que esta pagina o bloc, estuviera tambien en castellano, pues es muy costoso para mi y pienso que para otras gentes, el tener que leer el valenciano.( sin querer desmerecer nuestro idioma)

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Hola. Está en valenciano porque es el idioma mayoritario del pueblo sobre el que trata, Castalla. La mayoría de los lectores a los que les interesa este artículo son de Castalla, es simplemente por eso. Siempre se puede traducir al castellano en cualquier traductor de Internet. Un saludo.

      Eliminar